Veel mensen weten niet dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een goede inkoop van stroom en gas.
Dit kan al gauw een besparing opleveren van één termijn bedrag.